a

Ekspertyzy i opinie


b

Laboratoria i badania


c

Projekty

d

Wdrożenia


e

Startupy

f

Energia


g

Przestrzenie biurowe

PNT Silesia

Park Naukowo-Technologiczny Silesia Akademii Śląskiej (dalej: PNT) z siedzibą w Katowicach przy ul. Gawronów 4, został powołany przez władze Uczelni w 2011 roku do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu technologii z nauki do biznesu oraz wdrażania innowacji technologicznych w obszarach takich jak: energetyka, efektywność energetyczna, architektura i budownictwo, urbanistyka, mechatronika. PNT jest jednostką organizacyjną Uczelni, nie posiadającą odrębnej osobowości prawnej. Działa w ramach struktur organizacyjnych Uczelni, która jest niepubliczną Uczelnią wyższą wpisaną do wpisaną do rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 286]

Akademia Śląska

Misją Uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia licencjatów, inżynierów oraz magistrów odpowiadającego współczesnym europejskim standardom. Akademia Śląska jest pierwszą na Śląsku, niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno-artystyczne, która kształci inżynierów na kierunku Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Mechatronika, licencjatów i magistrów na kierunku Architektura Wnętrz oraz licencjatów na kierunku Wzornictwo, Reżyseria. Wizytówką Uczelni jest specjalnie opracowany program nauczania i wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, wrocławskiego, łódzkiego i krakowskiego środowiska akademickiego. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy, bogaty program studiów, przygotowuje studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Mając na uwadze wysokie wymagania jakie stawia inżynierom współczesny rynek pracy, studenci podczas studiów mają możliwość zapoznania się nowoczesnymi systemami wspomagania projektowania i technikami komputerowym.

0
zrealizowanych
projektów

0
powierzchni
biurowych

0
wydanych
opinii

0
lat działania
PNT

pomocdlafirm_ikona

Pomoc dla firm

Doświadczeni eksperci przeanalizują sytuację
i będą w stanie wstępnie ocenić możliwość uzyskania wsparcia.

innowacyjnosc_ikona

Innowacyjność

Innowacyjność ściśle łączy się z cechami lidera. Dzięki byciu gotowym do współpracy, empatycznym i elastycznym, tworzymy środowisko pracy, które wspiera innowacyjność.

elastycznosc_ikona

Elastyczność

Dobrze prosperujący biznes musi działać w sposób elastyczny, bo tylko elastyczność sprawi, że będzie on wystarczająco konkurencyjny

uczciwosc_ikona

Uczciwość

Uczciwość jest wartością fundamentalną
w dzisiejszym biznesie. Bez niej nie stworzymy długotrwałego sukcesu.

specjalisci_ikona

Wykwalifikowani specjaliści

Wykwalifikowani specjaliści, najwyższa jakość usług i najnowsze technologie – to oddajemy
w Twoje ręce.

profesjonalizm_ikona

Profesjonalizm

Profesjonalizm w pracy definiujemy przez pryzmat wykonywanych czynności zawodowych, kwalifikacji
i doświadczenia, które buduje się latami.

WSPÓŁPRACA – NAUKA – BIZNES

startujemy ze startup’ami

diebond_nixdorf2
holdimex
lidl
wincor
nationale
philips